ADRZ erkent fouten in fusieproces

GOES - In die brief schrijft de directie onder andere dat het inwerken van personeel op beide ziekenhuislocaties in Vlissingen en Goes moeizaam ging, dat er onnodig operaties afgezegd moesten worden en dat het niet altijd duidelijk was wie welke besluiten kon nemen.

Volgens de ziekenhuisdirectie zijn de problemen nu opgelost en wordt er gewerkt aan het verder optimaliseren van de zorg.