Groot onderhoud aan kunstmestfabriek Yara

SLUISKIL - Er zullen zo’n kleine 1000 man extra op het terrein aanwezig zijn om werkzaamheden uit te voeren. Daarbij gaat het vooral om een aantal wettelijke inspecties. Met name tijdens het stoppen en opstarten van de fabrieken zal mogelijk meer geluid worden veroorzaakt dan normaal. Half oktober zullen de fabrieken weer in bedrijf genomen worden.