Liesen wordt nieuwe bisschop Breda

BREDA - Zeeland valt onder het bisdom van Breda. Liesen wordt de elfde bisschop van Breda. Hij volgt mgr. Van den Hende op die bisschop van Breda was van 2006 tot 2011.

Liesen

Liesen werd geboren op 17 september 1960 in Oosterhout. Na de middelbare school volgde hij de priesteropleiding aan het Grootseminarie Rolduc in Kerkrade. Na zijn priesterwijding studeerde en doctoreerde Liesen aan het Pauselijk Bijbelinstituut in Rome en Jeruzalem. Daarna was hij verbonden aan het Grootseminarie Rolduc als docent en bibliothecaris van de wetenschappelijke bibliotheek.

's-Hertogenbosch

In 2010 benoemde paus Benedictus XVI Liesen tot hulpbisschop van het bisdom van ’s-Hertogenbosch. Sinds 2004 is Liesen lid van Internationale Theologische Commissie, het adviesorgaan van de Congregatie voor de geloofsleer.