Miljoenen voor entree Vlissingen

Met een miljoeneninvestering wil de gemeente Vlissingen de entree van de stad een enorme impuls geven. Het bedrijventerrein langs de A58 wordt uitgebreid met het oude veerhavenplein. Het gaat om het gebied rond de marinierskazerne die in 2019 opengaat. Vlissingen verwacht dat er veel bedrijven zijn die zich willen vestigen in de buurt van de kazerne.

Belangrijk voor de toekomst

Wethouder John de Jonge van Financiën zegt dat de ontwikkeling van het gebied belangrijk is voor de toekomst van Vlissingen. "Het is een gebied met potentie en hier kan een nieuwe economische structuur onder de gemeente worden gelegd."


Enorm opknappen

In het gebied worden nieuwe wegen aangelegd en er komt voor de spoorovergang richting de Kenniswerf een nieuwe rotonde. "De entree van Vlissingen gaat enorm opknappen", zegt wethouder De Jonge. "En voor bedrijven is het een aantrekkelijk gebied. Ze zitten vlakbij de snelweg, vlakbij het NS-station en vlakbij het water."


Zeer gewild

Bovendien verwacht De Jonge dat percelen op het uitgebreide terrein zeer gewild zullen zijn bij bedrijven. "Als er ergens een marinierskazerne wordt gebouwd, zorgt dat er ook voor dat andere bedrijven zich in die buurt willen vestigen. Je moet je voorstellen dat Vlissingen er eigenlijk een heel dorp bij krijgt, want op de kazerne werken straks 2000 mensen."

2,8 miljoen tekort
Hoe groot de investering in het gebied precies is, wil De Jonge nog niet zeggen. Zeker is wel dat er 4,8 miljoen euro uit een fonds van het ministerie van Economische Zaken beschikbaar is. Ook de provincie betaalt 900.000 euro mee aan het project. Ook is al duidelijk dat er een tekort van 2,8 miljoen euro is om het gebied te ontwikkelen.


Slechte financiële situatie

Dat bedrag wil Vlissingen uit de reserves halen. Dat is opmerkelijk, omdat de gemeente vanwege de slechte financiële situatie, de artikel-12-status heeft aangevraagd, waardoor Vlissingen onder toezicht van het Rijk staat. Maar de inspecteur die de geldstromen van Vlissingen in de gaten houdt, staat achter de investering in het gebied.

Dubbel en dwars terugverdienen
De gemeente Vlissingen heeft samen met een extern bureau en de Artikel-12-inspecteur naar de plannen gekeken. En ze zijn het er alle drie over eens dat het geld dat de gemeente nu wil investeren in de toekomst dubbel en dwars wordt terugverdiend. Overigens moet de gemeenteraad nog instemmen met de plannen.


Deel dit artikel: