Getijdencentrale in bedrijf, groene stroom uit eb en vloed

De getijdencentrale in de Oosterscheldekering is gestart met het opwekken van groene stroom. Eind september zijn de vijf waterturbines in de kering gehangen en de afgelopen weken is de centrale aangesloten op het net.

Duizend huishoudens
De turbines wekken genoeg stroom op voor ruim duizend huishoudens. De getijdencentrale is qua kracht te vergelijken met één moderne windmolen. Bij de bouw en installatie ervan waren verschillende Zeeuwse bedrijven betrokken.

Subsidies
Het getijdenproject draait voor een groot deel op subsidies van het ministerie van Economische Zaken. De provincie draagt 500.000 euro bij. In totaal kost de ontwikkeling, plaatsing en uitbating ervan zo'n 11 miljoen euro.

Groene stroom
Energieopwekking uit eb en vloed zal in Nederland geen rol gaan spelen in grootschalige opwekking van groene stroom. Er zijn daarvoor te weinig plekken waar water hard genoeg stroomt.

Groei
Toch is er ruimte voor groei, denkt Pieter de Haas, de technisch directeur van de getijdencentrale. "We willen deze turbines verder optimaliseren, zodat de opbrengst hoger wordt, hopelijk van genoeg stroom voor duizend naar tweeduizend huishoudens. En we willen er in de toekomst meer turbines bij plaatsen. Maar dan moet eerst goed onderzocht worden of dat geen nadelige effecten heeft."

Nieuw industrie
De Haas hoopt dat deze eerste commerciële centrale de start is van een nieuwe industrie, waarin Nederland en mogelijk ook Zeeland op wereldschaal een belangrijke rol kunnen gaan spelen.


Lees ook: Primeur: energie uit eb en vloed in Oosterschelde

Deel dit artikel: