Zeeland Seaports stevent af op goed jaar

TERNEUZEN - De groei zit vooral in voedingsproducten, metalen en meststoffen. Tot aan 30 september 2011 is bijna 27 miljoen ton aan goederen door de havens van Zeeland Seaports gekomen.