Thermphos: vertrouwen in de toekomst

VLISSINGEN -
Tijdens onderhandelingen over een nieuwe CAO heeft Thermphos tegenover de vakbonden aangegeven dat er absoluut geen geld is voor een loonsverhoging.

Milieuvriendelijker

Dat heeft te maken met de verandering in het productieproces van het bedrijf. Thermphos is bezig om te schakelen van traditionele fosforproductie naar een milieuvriendelijkere manier van productie. Dat kost tientallen miljoenen euro's, waarvoor nog geen investeerders zijn gevonden.

Inlichten

Bij Thermphos werken ruim 400 mensen. De komende week wordt het personeel van Thermphos ingelicht over de stand van zaken, tijdens de reguliere kwartaalbijeenkomsten. De FNV heeft aangekondigd haar leden een brief te sturen over de CAO-onderhandelingen en de mededeling van Thermphos dat er geen geld is voor looneisen.

Negatief

Thermphos kwam de afgelopen jaren herhaaldelijk negatief in het nieuws, nadat bleek dat het bedrijf te veel van het giftige dioxine en cadmium uitstootte.