Watersnoodmuseum zoekt nieuwe directeur

Debat

OUWERKERK - De nieuwe directeur moet ervoor zorgen dat het Watersnoodmuseum in de komende jaren "een podium wordt voor debat over water en veiligheid in een veranderend klimaat".

Plaatsvervanger

De huidige directeur, Jaap Schoof, blijft bij het museum betrokken tot zijn plaatsvervanger is ingewerkt.