Kinderopvang plaatst extra slot vanwege vluchtelingen

Kinderopvangcentrum 'Zo Kinderopvang' in Tholen stigmatiseert erkende vluchtelingen in een e-mail aan ouders. Dat schrijft de SP Tholen die daarover vragen stelt aan het college van Burgemeester en Wethouders.

Extra slot
Vanaf deze week gaan de statushouders taallessen volgen in een gebouw aan de Zoekweg. Zo Kinderopvang - dat in hetzelfde pand zit - schrijft daarom maatregelen te nemen. Zo wordt een extra slot op de deur van de buitenschoolse opvang geplaatst. Ook worden de buitendeuren op slot gedaan.

'Vreemde mensen'
"Er zijn wat signalen gekomen vanuit ouders dat zij een onveilig gevoel krijgen van deze 'vreemde' mensen over het schoolplein en in de buurt van hun kinderen. Dit kunnen wij gezien de vreselijke gebeurtenissen in de wereld van afgelopen tijd heel goed begrijpen", schrijft Zo Kinderopvang in de mail.

Taallessen
Verder drukt de kinderopvang ouders op het hart dat de inburgeraars gescreend worden door Accessio, die een deel van het pand gaat huren en er taallessen en inburgeringscursussen aanbiedt. Het bedrijf heeft verder de openingstijden aangepast, zodat er geen overlap plaatsvindt bij het halen en brengen van kinderen.

Geschrokken
"Wij schrokken toen we de bewuste e-mail onder ogen kregen", zegt SP-fractievoorzitter Theo Korevaar. "Vooral de suggestieve inhoud schokte ons. In de e-mail aan de ouders wordt gesuggereerd dat kinderen in de opvang niet veilig zouden zijn vanwege de inburgeraars die taallessen komen volgen in hetzelfde pand."

De volledige mail van Zo Kinderopvang
Beste ouders en verzorgers van Zo aan Zoekweg, psz de Fabeltuin en psz de Bastuin, De gemeente Tholen heeft ons vorige week laten weten dat het laatste deel van het pand aan de Zoekweg verhuurd is aan Accessio; een bedrijf dat taallessen geeft aan inburgeraars.

Vanaf deze week hebben zij hun intrek genomen en komen er mensen om taallessen te volgen. Er zijn wat signalen gekomen vanuit ouders dat zij een wat onveilig gevoel krijgen van deze “vreemde’ mensen over het schoolplein en in de buurt van hun kinderen. Dit kunnen wij gezien de vreselijke gebeurtenissen in de wereld van afgelopen tijd heel goed begrijpen.

Zonder angst te willen zaaien willen wij u meegeven dat alle inburgeraars vooraf worden gescreend door Accessio voordat zij op taalcursus komen. Daarnaast worden de buitendeuren altijd al op slot gedaan na het breng-moment van de peuterspeelzalen en is er op de deur van de bso een extra slot geplaatst, zodat we onze ruimtes af kunnen sluiten.

Accessio heeft de openingstijden zo aangepast dat er geen overlap plaatsvindt bij haal en brengmomenten van de kinderen. Ook is er goed contact tussen onze pedagogisch medewerkers en de taalleerkrachten zodat zij er samen op kunnen toezien dat uw kinderen in veilige handen zijn bij ons. Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Als u hierover nog vragen hebt, dan hoor ik dat graag of u kunt zich richten tot de Gemeente Tholen.

Deel dit artikel: