'Meer aandacht nodig voor mensenrechten in onderwijs'

Er moet veel meer gebeuren om het onderwerp mensenrechten aan te kaarten in het onderwijs, ook in Nederland. Dat is één van de aanbevelingen van de International Human Rights Education Conference die in Middelburg gehouden is.


Aankaarten
De afgelopen drie dagen is door honderden internationale experts gepraat over hoe het onderwijs tolerantie kan versterken, radicalisering tegen kan gaan en mensenrechten kan bevorderen. "Het is ontzettend belangrijk is dat onderwijzers leren hoe ze het onderwerp mensenrechten aan moeten kaarten op school", zegt Barbara Oomen, programmacoördinator van de conferentie.

Veranderen
Volgens Oomen is er nog veel werk te verrichten in het onderwijs. "Het gaat op heel veel fronten niet goed in de wereld. Je ziet steeds meer discriminatie en polarisatie. Het onderwijs kan een hele belangrijke rol spelen om dat tegen te gaan. Nelson Mandela zei al: er is niets belangrijkers dan onderwijs in het veranderen van de wereld."

Ook in Nederland
Bij de opening van de conferentie heeft Jet Bussemaker, de minister van Onderwijs, laten weten dat er ook in Nederland nog werk aan de winkel. Barbara Oomen is daar blij mee. "Ik denk dat dat steuntje in de rug - ook van de politiek - erg belangrijk is."

Four Freedoms
Er was ook speciale aandacht tijdens de conferentie voor de waarde van Roosevelt’s Vier Vrijheden vandaag de dag. De vraag hoe er in het onderwijs aandacht kan zijn voor de vrijwaring van angst en van gebrek, en de vrijheid van meningsuiting en van godsdienst, stond daarom centraal tijdens de conferentie.

Eerste keer
De conferentie was voor het eerst in Nederland. De International Human Rights Education Conference werd voor de zesde keer gehouden. Australië, de Verenigde Staten, Polen, Taiwan en Zuid-Afrika gingen Nederland de afgelopen vijf jaar voor.

Deel dit artikel:

Recent nieuws