Zeeuwse bedrijven staan te weinig open voor vijftigplussers

Zeeland moet zich op het gebied van werkgelegenheid meer richten op de vijftigplusser. Wanneer dit niet gebeurt, bestaat de kans dat bedrijven op termijn de provincie verlaten. Dat stelt arbeidsmarktdeskundige Dick van der Wouw van ZB planbureau in Middelburg.

Werkloosheid
Aanleiding is het uitblijven van een oplossing voor de werkloosheid onder deze groep. In Zeeland zijn de vijftigplussers de grootste groep werkzoekenden. Het is daarom tijd dat bedrijven zich gaan realiseren dat de oudere werknemer de toekomst heeft. "Over tien jaar is het zover. Dan kunnen bedrijven niet langer teren op jonge arbeidskrachten," waarschuwt Van der Wouw.

Goedkoper
"De jongeren zijn in trek, omdat ze goedkoper zouden zijn en ze makkelijk nieuwe dingen oppakken", beaamt Van der Wouw. "Maar, de oudere werknemer kan meer aan dan nu soms nog wel eens wordt gedacht. En daarnaast, wie zet je aan het werk als door vergrijzing alleen de oudere werkzoekende overblijft?"

Ontgroening
Het aantal jongeren neemt de komende jaren verder af. Op dit moment schommelt het aantal 65-jarigen rond de 6000 Zeeuwen, terwijl er maar 4000 18-jarigen zijn in onze provincie. Die 'ontgroening' neemt de komende jaren toe en dat maakt de beroepsbevolking op termijn een stuk ouder.

Verdwijnen
"Bedrijven die niet in Zeeland hoeven te blijven zullen dan naar elders trekken. Ondernemers die die mogelijkheid niet hebben, hebben geen keus en kunnen niet om de oudere werknemer heen." Volgens Van der Wouw is het daarom verstandig om nu al te kijken naar hoe vijftigplussers in te passen zijn.

Grootste groep
Toch zou er juist in Zeeland aandacht moeten zijn voor werkzoekende vijftigplussers. Onze provincie telt 3909 werkzoekenden boven de vijftig jaar. Dat is meer dan de helft van alle werklozen in Zeeland. Landelijk is de grootste groep werklozen jonger dan vijftig jaar.

Jongeren
De Brabants Zeeuwse Werkgeversvereniging (BZW) laat in een reactie weten dat ze arbeid voor 50-plussers nog niet hoog op de agenda hebben staan. Ze richten zich op dit moment vooral op jongeren. Zoals zorgen voor voldoende stageplekken, leerplekken en geld voor opleidingen. De vereniging ziet de problematiek wel en geeft aan dat het zeker verstandig is om in de toekomst te bekijken wat de gevolgen van de werkloosheid onder vijftigplussers zijn voor het bedrijfsleven.

Deel dit artikel: