Voornamelijk behandeling thuis voor psychiatrische patiënten

Achttien mensen met psychische problemen krijgen in onze provincie nu thuisbehandeling. Dat is een nieuwe behandelmethode om opname op een psychiatrische afdeling te verkorten of te voorkomen.

Crisis
Intensieve thuisbehandeling wordt ingezet wanneer iemand in crisis dreigt te raken en mogelijk opgenomen moet worden of als ze net opgenomen zijn en een terugval dreigen te krijgen. Een medewerker van Emergis bezoekt de betreffende persoon zo vaak als nodig is thuis.

Afspraken
De nieuwe vorm van behandeling is het gevolg van de afspraken die in het landelijke bestuurlijk Akkoord Toekomst GGZ zijn gemaakt. Daarin staat dat het aantal bedden moet afnemen en de zorg thuis versterkt moet worden.

Gesloten
De psychiatrische afdelingen (PAAZ) van de ziekenhuizen ZorgSaam in Terneuzen en van het ADRZ in Vlissingen zijn gesloten. Een deel van de bedden is verhuisd naar Emergis. Daar kunnen mensen terecht als ze toch opgenomen moeten worden.

Lees ook: Psychiatrische afdeling Terneuzen sluit de deuren

Bezoek
Wie thuis behandelt wordt krijgt een aantal keer per week bezoek thuis van een psychiatrisch verpleegkundige. Zij helpen de mensen in een crisissituatie of na een opname om thuis alles op orde te krijgen. Indien nodig wordt de psychiater ingeschakeld om te kijken of er meer nodig is dan de zorg die nu verleend wordt.

Dagelijkse dingen
De psychiatrisch verpleegkundige helpt de mensen met de dagelijkse dingen, bijvoorbeeld bij het doen van de boodschappen of de afwas. Hoe vaak de verpleegkundige langskomt hangt van de cliënt af. "We spreken met elkaar van te voren af hoe vaak we denken dat nodig is. Samen beslissen we dan of we een paar keer in de week langskomen, elke dag of meerdere keren per dag", vertelt coördinator van de intensieve thuiszorg Joop Weideman.

Zorgplan
Deze nieuwe werkwijze om psychiatrische patiënten thuis te helpen is ook de eerste stap in het zorgplan dat medio vorig jaar werd gepresenteerd. Daaruit bleek dat de zorg in Zeeland op de schop moest om de kwaliteit te behouden en het betaalbaar en te houden. Daaruit bleek dat samenwerking tussen de ziekenhuizen en andere instellingen nodig was.

Lees ook:
Zorg Zeeland gaat op schop