Huurdersverenigingen bezorgd over nieuwe wet

Zeeuwse huurdersverenigingen maken zich zorgen over de nieuwe woningwet die per 1 januari is ingegaan. Door die nieuwe huurwet is het moeilijker geworden voor mensen met een lager inkomen om aan een huurwoning te komen.

Huurtoeslag
Mensen met een lager inkomen en recht op huurtoeslag konden tot vorig jaar reageren op een huurwoning tot ruim 700 euro. Vanwege de nieuwe wet mogen ze alleen nog reageren op woningen met een huur tot zo'n 600 euro. Dat wordt in de nieuwe wet 'passend toewijzen' genoemd.

Betalingsproblemen
De nieuwe wet is bedoeld om huishoudens een woning toe te wijzen die aansluit bij hun inkomen. Het moet voorkomen dat huurders in betalingsproblemen komen, maar vooral dat het bedrag dat het Rijk moet uitgeven aan huurtoeslag te hoog oploopt.

Beperkend
Een goed streven vindt Anneke de Vries van de Huurdersvereniging Middelburg, maar in de praktijk werkt het beperkend. "Ik zou het toejuichen als woningcorporaties hierdoor hun huren verlagen, maar dat is nog de vraag. Bij Woongoed Middelburg is dit in elk geval niet zo. Huurwoningen zijn in eerste instantie bedoeld voor mensen met een lager inkomen en die beperk je nu in hun keuze. Zij zullen terecht komen in slechtere woningen."

Doorstroming
Een ander gevolg op de langere termijn zou kunnen zijn dat er wijken ontstaan met mensen met een laag inkomen en hoog inkomen, volgens Anneke de Vries. "En dat willen we juist niet. Ook voor de doorstroming werkt deze maatregel niet bevorderend. Mensen zullen eerder blijven wonen waar ze wonen."

Afspraken
De Huurdersvereniging Middelburg doet wat ze kan om te voorkomen dat er maar weinig woningen overblijven voor huurders met een laag inkomen. "We hebben afspraken gemaakt met Woongoed Middelburg en de gemeente dat 3500 van de 6000 woningen onder die grens van 600 euro huur per maand blijven. De toekomst moet uitwijzen of dit voldoende is."

Lees ook:
- Hoe worden Zeeuwse huurwoningen toegewezen?
- 'Huurverlaging seniorenwoningen voorkomt leegstand'

Meer over dit onderwerp:
Zeeland Algemeen huurprijs huurtoeslag woningen
Deel dit artikel: