'Huurverlaging seniorenwoningen voorkomt leegstand'

Sommige, maar niet alle, Zeeuwse woningcorporaties verlagen een deel van de huurprijzen om huurders met een laag inkomen tegemoet te komen. Die mogen sinds 1 januari niet meer reageren op huurhuizen met een huurprijs die hoger is dan zo'n 600 euro.

Nieuwe regelgeving
Voorheen mochten de mensen met een lager inkomen en recht op huursubsidie nog reageren op woningen met een huurprijs tot ruim 700 euro per maand. Maar door nieuwe regelgeving van de overheid is dat verlaagd naar 600 euro.

Seniorenwoningen
Stichting Woonburg, die 2000 woningen verhuurt op Walcheren, heeft om die reden de huurprijs van driekwart van de seniorenwoningen verlaagd naar onder de zeshonderd euro per maand. Het gaat om ongeveer driehonderd seniorenwoningen. Dit moet voorkomen dat huizen leeg blijven staan en ouderen geen passende woning kunnen vinden. Directeur Marco van der Wel van Stichting Woonburg: "Onze seniorenwoningen zijn veelal vrij nieuw en hebben dus vaak huren boven de zeshonderd euro. Die prijzen passen we dus aan om mensen met een lager inkomen tegemoet te komen."

Goedkoper bouwen
Maar lagere huren betekent ook minder inkomsten voor woningbouwcorporaties. En dat moet opgevangen worden, beaamt Van der Wel. "We zullen in onze eigen kosten moeten snijden en op zoek moeten naar mogelijkheden om goedkoper te bouwen. Bijvoorbeeld met kant-en-klaar concepten en door wat kleiner te bouwen."

Energiezuinig
Een ander nadelig effect van het verlagen van de huurprijs waar mensen met een lager inkomen op kunnen reageren, is dat het vernieuwing tegengaat. "Helaas zullen we minder kunnen investeren in het energiezuinig maken van bestaande bouw. Want door zo'n aanpassing gaat de huur misschien twee tientjes per maand omhoog en dat kan dan net niet. Terwijl huurders uiteindelijk goedkoper uit zouden zijn omdat hun energiekosten dalen."

Eigen manier
Zeeland telt ruim 42.000 huurwoningen. Uit een belronde langs de negen grootste woningcorporaties blijkt dat ze ieder op hun eigen manier inspelen op de veranderingen. Zo verlaagt de één de huren om te voorkomen dat woningen leeg blijven staan, werken sommigen met dubbele huurtarieven afhankelijk van het inkomen van hun huurders en wachten anderen de situatie af.

Betalingsproblemen
De nieuwe wet is bedoeld om huishoudens een woning toe te wijzen die aansluit bij hun inkomen. Het moet voorkomen dat huurders in betalingsproblemen komen en dat het bedrag dat het Rijk moet uitgeven aan huurtoeslag te hoog oploopt. Maar volgens Zeeuwse huurdersverenigingen maakt de nieuwe wet het vooral moeilijker voor huurders met een laag inkomen om aan een huurwoning te komen.

Lees ook:
- Hoe worden Zeeuwse huurwoningen toegewezen?
- Huurdersverenigingen bezorgd over nieuwe wet

Deel dit artikel: