Hoe worden Zeeuwse huurwoningen toegewezen?

Door nieuwe regelgeving van de overheid kunnen mensen met een lager inkomen sinds dit jaar alleen nog reageren op sociale huurwoningen met een prijs tot zo'n 600 euro per maand. Voorheen was dat op woningen met een huurprijs tot ruim 700 euro per maand. Zeeland telt ruim 42.000 huurwoningen.

Op een rijtje
We hebben even op een rijtje gezet welke manier de negen grootste Zeeuwse woningcorporaties omgaan met het zogenoemd 'passend toewijzen' van huurwoningen:


Woongoed Middelburg, 6500 woningen

"De grootste verandering is dat mensen met een hoger inkomen niet meer kunnen reageren op goedkopere huurwoningen, zodat die echt beschikbaar blijven voor de doelgroep. Verder wachten wij af."


Stichting Woonburg, 2000 woningen op Walcheren

"Wij voorzien geen problemen met eengezinswoningen, deze zijn al wat ouder en hebben dus vaak een lagere huur dan 600 euro. Wel voorzien we problemen met seniorenwoningen die bijna allemaal minder dan tien jaar oud zijn. Daarom is van driehonderd seniorenwoningen (75 procent van het bestand) de huur verlaagd naar onder de 600 euro.


l'Escaut woonservice, 6150 woningen in Vlissingen
"Wij verwachten dat woningen met een hogere huur moeilijker te verhuren zijn. De exacte impact moet blijken, maar de kans op onbalans is groot. De corporaties moeten de rekening betalen van het feit dat het Rijk minder huurtoeslag wil uitkeren. Vroeger kenden we een sociaal gestuurd systeem, nu financieel gestuurd, een slechte ontwikkeling. Wij nemen op dit moment geen maatregelen. Wel zal l'Escaut bij nieuwbouwwoningen meer van de eigen reserves moeten inzetten, om de huurprijs rond de 600 euro te kunnen maken om het verhuurbaar te houden."

R&B wonen, 4300 woningen in de gemeenten Borsele en Reimerswaal
"Voor seniorenwoningen worden niet standaard de huren verlaagd, maar komt er wel een korting voor mensen die recht op huurtoeslag hebben. Dubbele huurprijzen dus naar gelang van inkomen. Met deze maatregelen denken wij 75 procent van de woningen passend te kunnen toewijzen. Verder wordt afgewacht hoe het verloopt en of we niet met duurdere huurwoningen blijven zitten."

RWS, Goes, 6400 woningen op de Bevelanden
"Wij gaan niet met variabele huurprijzen werken. RWS heeft namelijk voldoende woningen voor mensen die in aanmerking komen voor huurtoeslag. 86 procent van onze vrij gekomen woningen zijn voor hen beschikbaar. De overige woningen zijn met name nieuwbouwwoningen gerealiseerd na 2002."

Zeeuwland, Zierikzee, 4000 woningen op Schouwen-Duiveland
"Wij passen onze huurprijzen niet aan. Wel wordt er voor de lagere inkomensdoelgroep huurkorting toegepast. Als een huurder aan alle voorwaarden voldoet en de huurprijs net niet onder de grens van rond de 600 euro ligt, kunnen huurwoningen met een huur tot 630 euro naar beneden worden aangepast, zodat de huurder er toch kan wonen."

Stichting Clavis, 2500 woningen in Terneuzen
"Zo'n 190 woningen worden in prijs verlaagd. Dat geldt voor iedereen, ongeacht het inkomen. Het gaat vooral om appartementen voor ouderen. De huurprijs van een aantal eengezinswoningen worden in prijs verhoogd om die inkomstenderving te compenseren. De prijzen blijven echter wel onder de norm van zo'n 600 euro om ze ook voor de lagere inkomens beschikbaar te houden. Daarnaast wordt maandelijks bekeken of aanbod en vraag nog goed op elkaar aansluiten."

Woongoed Zeeuws-Vlaanderen, 6300 woningen in heel Zeeuws-Vlaanderen
"Wij verlagen de huren van zo'n 430 woningen om op die manier vraag en aanbod goed op elkaar te laten blijven aansluiten."

Woonstichting Hulst, 1500 woningen
"Wij voeren geen wijzigingen door. Ons aanbod sluit goed aan op de vraag. Er zijn voldoende woningen met een huur onder de 600 euro voor de lagere inkomens."

Lees ook:
- 'Huurverlaging seniorenwoningen voorkomt leegstand'
- Huurdersverenigingen bezorgd over nieuwe wet

Deel dit artikel: