Borsele wil hoogspanningskabels ondergronds

De gemeenteraad van Borsele houdt bezwaren tegen het neerzetten van nieuwe hoogspanningsmasten. Dat bleek gisteravond tijdens een raadsbijeenkomst waar een vertegenwoordiger van Economische Zaken uitleg gaf.

Weerstand
De masten, bedoeld voor de verwerking van de stroom van windmolenparken op zee, wekken weerstand.


Verpesten

In de gemeente Borsele zijn onder meer bezwaren tegen de masten omdat ze 60 meter hoog worden, veel hoger dan bestaande masten. Ze zouden daardoor het Zeeuwse landschap verpesten. Gemeenteraadslid Krijn van der Maas (CDA): "Leidingen kunnen ondergronds, maar dat kost meer. Minister Kamp van Economische Zaken zegt dat het maximum aan ondergronds kabels leggen in Nederland (20 kilometer) is bereikt."


Toeristisch

Van der Maas maakt zich zorgen over de gevolgen voor het toerisme naar de streek, als de grote hoogspanningsmasten er komen. "Het zijn littekens in het landschap voor de komende 60 jaar. want die dingen worden pas afgebroken als de economische levensduur op is."


Reimerswaal

Het nieuwe hoogspanningstracé riep ook al veel protest op in de gemeente Reimerswaal. Daar wordt een groot nieuw schakelstation gebouwd voor de stroom uit zee. Inwoners van deze gemeente maken zich zorgen over de gezondheidsrisico's die zo'n station met zich meebrengt. Volgens tegenstanders zouden hoogspanningsmasten - en zo'n station - een verhoogd risico opleveren op leukemie bij kinderen.


Provincie

Politieke partijen in provinciale staten van Zeeland tekenden eerder protest aan tegen de komst van de grote hoogspanningsmasten. Het ministerie van Economische Zaken wees die bezwaren af.

Lees ook:

Raad Reimerswaal: kabels op bodem Westerschelde.

Deel dit artikel: