Woningen Oostburg wijken voor woonzorgzone

Negentien woningen in Oostburg moeten tegen de vlakte om plaats te maken voor een woonzorgzone. De eigenaren moeten voortaan hun huis eerst aanbieden aan de gemeente als ze het willen verkopen. De bewoners zijn afgelopen week daarover geïnformeerd.

Zorgappartementen
Van de negentien woningen zijn er vier al in handen van de gemeente Sluis. Op de plek waar die huizen staan worden dan twintig tot dertig zorgappartementen gebouwd. De zogenoemde woonzorgzone krijgt de naam Burghtkwartier. De gemeente denkt een jaar of drie nodig te hebben voor dit project.

Langer zelfstandig
Door de aanleg van de zorgappartementen kunnen volgens de gemeente meer inwoners met een zorgbehoefte langer zelfstandig wonen. Dat zou passen bij de demografische ontwikkelingen en de veranderende woningbehoefte in Oostburg. Dit moet de kwaliteit van het gebied en daarmee de leefbaarheid verbeteren en het moet ook helpen om van Oostburg een aantrekkelijke woonkern te maken.

Bezwaarschrift
De plannen liggen nu ter inzage in het gemeentehuis in Oostburg. Belanghebbenden kunnen binnen zes weken bij het college een bezwaarschrift indienen. Het project wordt gerealiseerd met bijdragen van het Ministerie van Binnenlandse Zaken, de Provincie Zeeland, Woongoed Zeeuws-Vlaanderen, Warmande en Rabobank Zeeuws-Vlaanderen.

Deel dit artikel: