Kattenschulp in Kattendijke definitief dicht

KATTENDIJKE -
De fusie, per 1 augustus, betekent dat het schoolgebouw in Kattendijke op termijn leeg komt te staan. De school in Kattendijke kampt de afgelopen jaren met een dalend aantal aan leerlingen.

Minimale norm

Op de jaarlijkse teldatum 1 oktober telde De Kattenschulp negen leerlingen. Landelijk geldt voor basisscholen een minimale norm van 23 leerlingen. Uit berekeningen is naar voren gekomen dat dit aantal voor de school in Kattendijke ook in de toekomst niet haalbaar is.

Onrust

De medezeggenschapsraden van de beide scholen zijn al eerder akkoord gaan met de fusie. Eerder zorgde de sluiting van de school in Kattendijke voor veel onrust bij de ouders, leraren en de medezeggenschapsraad. De overkoepelend organisatie, Stichting Nobego, gaf later aan dat de communicatie niet goed was verlopen. De afgelopen maanden heeft de stichting met een zogenoemd projectteam meer draagvlak voor het fusiebesluit gecreëerd.