Basisschool de Piramide in Terneuzen moet dicht

TERNEUZEN -
Eind maart nam Leertij-Kapriom al het besluit om de Piramide te sluiten. Op verzoek van de ouders en de gemeente heeft het schoolbestuur de afgelopen weken nog onderzocht of er een doorstart mogelijk is. Volgens Peter de Jong van Leertij-Kapriom is uit dat onderzoek gebleken dat er geen toekomst is voor de school. Er zouden te weinig kinderen zijn in de binnenstad en te veel concurrentie van andere scholen in de omgeving.

Actie

De ouders van de leerlingen zijn zeer teleurgesteld. "Toen we de kinderen vanochtend naar school brachten, hebben we een traantje gelaten", zegt moeder Simone van Hove. Zij behoorde tot de groep ouders die de afgelopen weken actie heeft gevoerd. Eind april zaten ze nog met het schoolbestuur om de tafel en overhandigden ze 237 handtekeningen voor het behoud van de school.

Gemeenteraad

De Piramide voldoet nog aan de wettelijke norm van 23 leerlingen. Maar uit groep 8 vertrekken 4 leerlingen, dus zal de school over een jaar waarschijnlijk niet meer aan die norm voldoen. Het schoolbestuur en het Terneuzense college willen de school daarom deze zomervakantie al sluiten. De gemeenteraad heeft het laatste woord en beslist in juni over het lot van de school.