'Betere communicatie over kerncentrale Doel noodzakelijk'

Er moet beter worden gecommuniceerd over mogelijke incidenten bij kerncentrale Doel. Dat is de belangrijkste conclusie van een besloten bijeenkomst in Middelburg van Provinciale Staten waar over de kerncentrale werd gesproken met eigenaar Electrabel en nucleaire toezichthouders uit Belgiƫ en Nederland.

Langer open

In België wordt op politiek vlak nog volop gediscussieerd om Doel langer in bedrijf te houden. De centrale mocht 40 jaar open blijven, tot 2015. Inmiddels wil de Belgische politiek daar 10 jaar aan vast plakken, tot 2026.


Snel reageren
Volgens commissaris van de Koning Han Polman is betere communicatie noodzakelijk. "Betere communicatie naar Zeeuwse bestuurders en uiteindelijk ook de Zeeuwen. We moeten ons daarbij alleen maar bezighouden met de feiten. Dan kan het wel eens lastig zijn om snel te reageren op een incident. Ook richting de burgers. Daar willen we aan werken."

Magazine
Volgens site manager Jan Trangéz van kerncentrale Doel is betere communicatie mogelijk door actief te informeren. "Wij brengen vier keer per jaar een magazine uit in een oplage van 60.000 stuks. We merken dat de mensen uit de omliggende gemeenten die dit krijgen minder vragen hebben en beter op de hoogte zijn." De gemeente Hulst zou daarvoor al belangstelling hebben getoond. De gemeenteraad wil Doel binnenkort bezoeken.

Informatiebrief
De Veiligheidsregio Zeeland wil nog voor de zomer met een informatiebrief over Doel komen richting gemeenten en burgers.


Toezichthouders
Betrokken instanties als de Autoriteit Nucleaire Veiligheid, de Veiligheidsregio Zeeland, medewerkers van de kerncentrale Doel en het Federaal Agentschap voor Nucleaire controle (FANC) informeerden de Zeeuwse politici.

Incidenten
De kerncentrale in Doel, drie kilometer over de Zeeuwse grens bij Nieuw-Namen, is de afgelopen maanden vaak in het nieuws geweest vanwege problemen en incidenten. Zo zijn er al meerdere malen scheurtjes in reactorvaten ontdekt en is er een explosie geweest. Ook was er een lekke lasnaad en zelfs een geval van sabotage, waardoor er olie weglekte.

Deel dit artikel: