Gedeputeerde diep door het stof rond dossier Jeugdzorg

MIDDELBURG -
Motie van wantrouwen
De SP diende een motie van wantrouwen in tegen de gedeputeerde. Uiteindelijk stemde alleen de SP voor. Het is de eerste keer in de drie termijnen van Van Heukelom dat er een motie van wantrouwen tegen hem is ingediend

Onzorgvuldig

Het dagelijks provinciebestuur erkende begin december al dat het onzorgvuldig heeft gehandeld in het bestuursconflict bij het Bureau Jeugdzorg Zeeland (BJZ). De rechtbank had de voormalig voorzitter van de Raad van Toezicht van BJZ Arnold Smeels al herhaaldelijk in het gelijk gesteld.

Eerherstel

Door het eerherstel zijn alle verdere juridische procedures tussen Smeels en de provincie van de baan. Arnold Smeels heeft besloten zelf op te stappen per 1 december 2011 bij Bureau Jeugdzorg Zeeland.