Walchers grondgebied decor voor oefening Defensie

VLISSINGEN -
De brandweer en Defensie oefenen in het werken met GPS en in het onderling communiceren. Tijdens die oefening rijden twee voertuigen van Defensie rond in de omgeving. Vanuit het regionaal crisiscentrum in Middelburg worden ploegen aangestuurd op afstand.

Jaarlijks

Het gaat om een jaarlijkse oefening van de Veiligheidsregio Zeeland en Defensie in de omgeving van een chemisch of nucleair bedrijf.