Tips voor het schaatsen op natuurijs

OOST-SOUBURG -
Geers schrijft als journalist onder meer over natuurijs, wintersport en Scandinavië, en deed mee aan de Elfstedentocht in 1985. Huub Snoep is schaatshistoricus en werkzaam bij schaatsbond KNSB.

Gemalen

Waterschap Scheldestromen laat slechts mondjesmaat water door de gemalen stromen. Het waterpeil wordt daardoor zo veel mogelijk op een gelijk niveau gehouden. Op die manier wordt ijsvorming gestimuleerd.
Volgens het waterschap is iedereen zelf verantwoordelijk om het ijs op te gaan. Wel raadt het schap mensen af om binnen een straal van 100 meter van een gemaal het ijs te betreden.

Schaatskalender

Omroep Zeeland houdt een schaatskalender bij met daarop een overzicht van de ijsbanen die open zijn.