Populieren worden gekapt in Poelbos

GOES -
De bomenkap is nodig om de bomen die blijven staan, meer ruimte te geven zich te ontwikkelen. De laatste uitdunning was tien jaar geleden. Het Poelbos in Goes is in 1975 aangelegd bij een ruilverkaveling in het nabijgelegen gebied De Poel.