Tunnel onder spoor Goes bij Kloetingseweg

GOES - Uit onderzoek is gebleken dat dit het drukste fietsknooppunt is. Dagelijks steken hier meer dan 6000 fietsers het spoor over.

Twee locaties

De gemeente Goes heeft twee locaties voor een fiets- en voetgangerstunnel onder het spoor door laten vergelijken: de Kloetingseweg/Voorstad en Rembrandtlaan/Bergweg. Uiteindelijk gaat de voorkeur uit naar een tunnel onder het spoor bij de Kloetingseweg.

Verbetering

Een tunnel op deze locatie biedt een aanzienlijke verbetering van de verkeersveiligheid, aldus het college. Verder vinden burgemeester en wethouders dat de spoorovergang op de Kloetingseweg samen met de aanwezige fietsroute Centrum Overzuid een uitstekende verbinding is en dat deze logisch ligt in het fietsroutenetwerk. Een keuze voor de locatie Rembrandtlaan/Bergweg zou betekenen dat het fietsnetwerk ingrijpend moet worden aangepast.

Spoorproject

Het aanleggen van de fiets- en voetgangerstunnel is onderdeel van het totale spoorproject. De voor- en nadelen van de mogelijke varianten van de fiets- en voetgangerstunnel op de locatie Kloetingseweg/Voorstad worden de komende tijd op een rij gezet. Omwonenden kunnen voor de zomervakantie hun ideeën inleveren bij de gemeente. Na de zomer wordt het plan voor de meest geschikte variant aan de gemeenteraad aangeboden. De uitvoering staat voorlopig gepland in de periode 2015 – 2017.