'Tegenstanders betrekken bij ontpoldering'

EMMADORP -
De staatssecretaris bracht vandaag een bezoek aan de Hedwigepolder en werd daar ontvangen door het actiecomité Red onze Polders. "Ik denk niet dat we het vandaag eens zullen worden", zei Dijksma meteen. Maar ze ging wel met de tegenstanders rond de tafel. Niet om ze te overtuigen van haar gelijk, maar om de verhoudingen niet slechter te laten worden.

Accepteren

Dijksma schoof ook aan bij de gemeenteraad in Hulst. Die raad heeft zich altijd unaniem uitgesproken tegen ontpoldering en deed dat vandaag in het bijzijn van de staatssecretaris opnieuw. Dijksma zegt dat standpunt te accepteren, maar sloot de bijeenkomst af met een oproep. Ze vroeg de gemeente om toch mee te werken aan de uitvoering van de ontpoldering. Want ook al begrijpt Dijksma dat de tegenstanders hun standpunt niet zullen veranderen, in 2019 is de Hedwigepolder hoe dan ook ontpolderd.
Start ontpoldering
Het Rijk trekt samen op met het Zeeuws provinciebestuur. Op dit moment worden alle noodzakelijke plannen en besluiten geactualiseerd. In april 2016 is de eventuele onteigeningsprocedure afgerond en in mei kan de ontpoldering en herinrichting starten.
Alternatieven
Over het ontpolderen van de Hedwigepolder is jarenlang discussie geweest. In de Scheldeverdragen is afgesproken dat Nederland de polder onder water zou zetten. Toenmalig staatssecretaris Henk Bleker wilde de Hedwige echter droog houden en zocht naar alternatieven. Uiteindelijk besloot de nieuwe regering dat de polder toch onder water gaat.
Antwerpen
Het ontpolderen van de Hertogin Hedwige moet voor natuurherstel in de Westerschelde zorgen. Dat is nodig door eerdere inpolderingen en eerdere verruimingen van de vaargeul naar de haven van Antwerpen.

Dossier