Veere wil gehuchten in de kijker zetten

VEERE -
Veel van de dorpen op Walcheren hadden vroeger een kerk, die tijdens de Beeldenstorm of in de Tachtigjarige Oorlog werd verwoest. De meeste inwoners verhuisden vervolgens naar een dorp mét een kerk. Van het oorspronkelijke dorp bleef niet meer dan een gehucht over.

Vergetelheid

Nog steeds zijn resten van zeker tien gekrompen dorpen te zien in het landschap. Die cultuurhistorische of archeologische elementen zijn het volgens landschapsbeheer Zeeland waard om hersteld te worden en daarna aan de vergetelheid te onttrekken.