Meer aanmeldingen voor studies in Zeeland

VLISSINGEN -
De HZ-studenten moeten ook ergens wonen. Er is een 'studentendorp' in aanbouw in het Schelde-kwartier. Tot dat klaar is ligt er een woonschip in het dokje van Perry waar zestig studenten tot oktober kunnen verblijven. Dan wordt het dorp opgeleverd

Verdeling

Bij de HZ University of Applied Sciences in Vlissingen worden 1400 nieuwe studenten ontvangen. Bij de Roosevelt Academy in Middelburg zijn het er 200, net zoveel als vorig jaar. Niet alle vooraanmeldingen kunnen daar worden geplaatst.