Lesgeven met tablets wordt uitgebreid

MIDDELBURG -
Voordelen van de digitale leermiddelen is dat er op een interactieve manier lesgegeven kan worden. Zo maken leraren bijvoorbeeld tijdens de les gebruik van filmpjes van internet. Van bijna alle vakken zijn de leerboeken digitaal verkrijgbaar.

Meebetalen

Ouders betalen ruim 100 euro mee aan de tablet, de rest is voor rekening van de school. De kleine computer is in eerste instantie bedoeld voor onderwijs, maar mag ook privé gebruikt worden.