Automobilisten zien Sloebrugtunnel wel zitten

VLISSINGEN -
Uitkomst

De gemeente Vlissingen wil dat de provincie onderzoekt of er zo'n tunnel kan komen, omdat de Sloebrug over vijf jaar moet worden vervangen, of voor veel geld worden opgeknapt. En dan zou een tunnel volgens de gemeente een uitkomst zijn.

Wachten

De brug zorgt namelijk voor veel vertraging, vooral in de zomer als hij vaak omhoog moet voor de pleziervaart. Tel daar de spoorwegovergang en de overgang van vier naar twee banen bij op en dan levert dat veel vertraging op voor automobilisten.

Ter inzage

Vlissingen komt met het voorstel voor de tunnel op het moment dat het Mobiliteitsplan van de provincie ter inzage ligt. Daarin staan de plannen voor de Zeeuwse wegen en het openbaar vervoer voor de komende jaren.