Kap bomen bij Duinoord mag doorgaan

BURGH-HAAMSTEDE -
De advocaat van de bewoners, Roel van Wamel, is verbaasd over de uitspraak. "Mijn cliënten hebben goede argumenten voor het verzoek om de kap stil te leggen. Ik ben dan ook ontzettend benieuwd naar de onderbouwing van dit besluit." Van Wamel verwacht over ongeveer een week die onderbouwing schriftelijk te ontvangen.

Beroep

Een hoger beroep heeft volgens de advocaat weinig zin. "De bomenkap wordt nu waarschijnlijk hervat. Tegen de tijd dat een eventueel hoger beroep zou dienen, ligt alles al plat."

Argumenten

Er zijn volgens Van Wamel twee belangrijke argumenten voor het verbieden van de kap. De eerste is de koppeling van de bomenkap aan het bouwklaar maken van het terrein. "Voor de bomenkap is geen vergunning nodig, dat klopt. Maar in dit geval worden ze gekapt om het terrein voor te bereiden op de bouw. Daarom kunnen de twee niet los van elkaar worden gezien", legt Van Wamel uit.

Vergunning

Voor het bouwklaar maken is wel een vergunning nodig. Bovendien moet dan het bestemmingsplan worden aangepast. Volgens Van Wamel zijn er meerdere precedenten in de gemeente waar bomenkap als voorbereiding op de bouw gelijkgesteld werd aan het bouwklaar maken.

Boomkikkers

Het tweede argument komt voort uit de flora en fauna-wet. Volgens de advocaat zitten er in het gebied behalve vleermuizen, uilen, damherten en reeën ook boomkikkers. Die worden met uitsterven bedreigd. "In de flora en fauna-wet staat dat deze dieren niet verstoord mogen worden. Dan mag de kap alleen doorgaan als de minister daar toestemming voor geeft."

Protest

Eind februari werd begonnen met de kap, maar na protesten door buurtbewoners werd die stilgelegd. De buurtbewoners waren niet vantevoren ingelicht.

Haast

Volgens projectleider Guido van Goethem van de gemeente Schouwen-Duiveland had het bedrijf dat Duinoord beheert, wooncorporatie Zeeuwland, haast met de kap vanwege de fauna in het gebied. "Op één van de bomen heeft in het verleden een uil gebroed. Als die nu weer terugkomt, zit die in maart en april op zijn nest in die boom en mag er niet gekapt worden. Waarschijnlijk wilden ze dat voorkomen door nu te beginnen met de kapwerkzaamheden", legt Van Goethem uit.

Renovatie

De bomenkap op het terrein bij Duinoord is nodig voor een renovatie en uitbreiding van het woonzorgcentrum Duinoord Allévo. De plannen daarvoor liggen er al langer. Voorbereidingen voor uitbreiding en renovatie lopen al meer dan 10 jaar.

Bestemmingsplan

Er ligt nu een definitief ontwerp voor het vernieuwde woonzorgcentrum Duinoord. In de loop van 2013 moet daarvoor het bestemmingsplan worden aangepast.