Stresstest: 'het gaat financieel beter met Sluis'

SLUIS -
Uit de stresstest blijkt dat de schuldpositie is afgenomen en het eigen vermogen is toegenomen. Hierdoor kan Sluis onverwachte tegenvallers beter opvangen.

Aanbevelingen

Deloitte heeft wel een aantal aanbevelingen: de gemeente moet de geplande bezuiniging van 1.475.000 euro ook echt uitvoeren en rekening houden met tegenvallende bijdrages van het Rijk. Verder moet de gemeente rekening houden met minder opbrengsten uit grondverkoop vanwege de economische crisis.

Curatele

De financiële positie van Sluis is al jaren wankel. In 2008 stond de gemeente onder curatele van de Provincie vanwege de enorme begrotingstekorten. In 2005, 2006 en 2007 bijvoorbeeld sloot de jaarrekening van de gemeente steeds af met een begrotingstekort van meer dan een miljoen euro.

Eigen vermogen

Het gemeentebestuur heeft nu een eigen vermogen van 7 miljoen euro en wil toe naar een verdubbeling van dat bedrag binnen drie jaar.