Nieuw theater Middelburg van de baan wegens geldgebrek

MIDDELBURG -
Middelburg komt de komende jaren structureel 4,8 miljoen euro tekort op de begroting. Daar bovenop wordt nog eens jaarlijks één miljoen euro bezuinigd. De bouw van een nieuw theater wordt daarmee onmogelijk, aldus het gemeentebestuur.

Enquête

De verbouwing van de schouwburg kwam in 2006 al als meest gewenst uit de bus in een enquête, die in Middelburg werd gehouden.
Exploitatie
De exploitatie van de schouwburg is sinds 1 juli in handen van Frans Lievens. De gemeente Middelburg was bijna acht ton kwijt om schoon schip te maken.
Discussie
De discussie over een nieuw theater speelt al sinds 1999. De bedoeling was een nieuw theater te bouwen aan de Zuidsingel. Door problemen met de bouwput werd hiervan afgezien. De keus viel later op een nieuw theater aan het Molenwater.
Dossier
De stadsschouwburg in Middelburg houdt al jaren de gemoederen bezig. In het dossier kunt u alles teruglezen.
Verdere bezuinigingen
Daarnaast is ook de aanleg van een brug voor fietsers en voetgangers over het kanaal door Walcheren van de baan, dat levert ongeveer 300.000 euro op. De gemeente gaat nog onderzoeken waar de rest van het geld vandaan moet komen. Er is een prioriteitenlijst samengesteld door het gemeentebestuur en daarin staat dat de budgetten bevroren zullen worden, er efficiënter gewerkt moet worden bij de gemeente en er op sommige punten minder kwaliteit geleverd zal worden.

Toeristenbelasting

Ook denkt de gemeente er aan om de toeristenbelasting te verhogen en moeten sportclubs misschien meer gaan betalen voor hun accomodatie. Tot nu toe bleef het minimabeleid in Middelburg buiten schot bij bezuinigingen maar ook hier zal nu worden bekeken of er nog bezuinigd kan worden.

Lastenverzwaring

Het is een optie om de lasten voor de burgers te verzwaren maar dat is niet de eerste keus van het college van B&W. Het gemeentebestuur denkt niet dat er nog veel gesneden kan worden in het personeelsbestand omdat er de afgelopen jaren al afscheid is genomen van 40 personeelsleden.