Compensatie overlast windmolens Anna Jacobapolder

ANNA JACOBAPOLDER - Volgens de actiegroep hebben de initiatiefnemers voor de windmolenparken nu 1,5 miljoen euro begroot voor compensatie aan de bewoners van het gebied. De stichting WindmolensNee is opgericht om de aanleg van nieuwe windmolens tegen te gaan. Wanneer dat niet lukt wil de actiegroep ervoor zorgen dat de bewoners compensatie krijgen voor geleden schade.

Schade

Wethouders Hoek en Hommel van de gemeente Tholen erkennen inmiddels dat de bewoners wel degelijk schade hebben door de windmolens. Volgens de actiegroep heeft een aantal inwoners van de polder in 2012 met succes bezwaar gemaakt tegen de aanslag van de Onroerend Zaak Belasting. Daardoor kregen ze een verlaging van 25%. Voor 2013 zetten de bewoners in op 53%.

Bemiddelen

De gemeente Tholen heeft besloten om te gaan bemiddelen tussen de stichting, de eigenaar van de vijf bestaande windmolens en degene die de nieuwe molens wil gaan bouwen. Op donderdag 21 februari wordt in het dorpshuis in Anna Jacobapolder een informatie-avond gehouden over de ontwikkelingen rondom de windmolens in het gebied.