'Europa mag zich wel bemoeien met natuurherstel'

OOST-SOUBURG - Bleker liet vorige week nog weten dat Europa zich niet met het natuurherstel in de Westerschelde heeft te bemoeien. Al jaren is er discussie over het al dan niet onder water zetten van de Hedwigepolder voor natuurcompensatie bij het uitdiepen van de Westerschelde. Brussel meent dat Nederland verplichtingen niet is nagekomen.

Potocnik

Eerder liet Eurocommissaris Potocnik in een brief aan Statenlid Johan Robesin uit Hoek weten dat de EU geen maatregelen voorschrtijft, maar beoordeelt of de maatregelen van lidstaten wel effectief.

Bekijk het dossier over de strijd om de Hedwigepolder