Tholen stemt in met omstreden keersluis

THOLEN -
Het groene licht kwam niet van harte. De kering wordt Tholen gevoelsmatig door Rijkswaterstaat door de strot geduwd.

Landschap

Tholen ziet op zichzelf de noodzaak van de keersluis wel in, maar wil die op een andere plek, en op een andere manier, dan het Rijk nu oplegt. Tholen wil dat de kering beter in het landschap wordt ingepast, en dat het historische karakter van het stadje niet wordt aangetast.

Waterberging

De bouw van een keersluis is nodig omdat het Volkerak-Zoommeer is aangewezen als tijdelijke waterberging bij extreem hoog water. Dat kan dan twee meter hoger komen te staan dan normaal. Zonder de kering zouden dan de veertig woningen van de buitendijkse wijk Waterfront in Tholen blank komen te staan.

Compromis

Wethouder Kees van Dis rekent erop dat hij met Rijkswaterstaat en het Waterschap nog een compromis kan bereiken over de plek van de kering en over de manier waarop die in het landschap kan worden ingepast.