Steeds meer boeren werken langer door

OOST-SOUBURG -
Dat betekent dat bij ruim 21 procent van de land- en tuinbouwbedrijven een pensioengerechtigde boer of boerin aan het werk was. Dat was 10 jaar geleden iets meer dan 19 procent en 25 jaar terug maar 13 procent.

Vergrijzing

Volgens het CBS illustreren deze cijfers de vergrijzing in de landbouw. Van de bedrijven die door een pensioengerechtigde boer of boerin worden gerund, is 56 procent een soort hobbybedrijf.

80-plussers

Ook het aantal 80-plussers groeit in het boerenbedrijf. Vorig jaar waren er bijna 1.600 bedrijven met een 80-plusser aan het roer.