Natuurmonumenten sloopt schuren bij Zierikzee

ZIERIKZEE -
Het pand bestaat uit een woonhuis met drie schuren. De schuren zullen worden gesloopt. Het woonhuis is momenteel anti-kraak en blijft staan. Het zal door Natuurmonumenten worden verbouwd tot een kleine vrijwilligerslocatie.

Behoefte

Volgens Natuurmonumenten was er veel behoefte aan vrijwilligerslocatie op Schouwen. "Wij zijn afgelopen jaar aan de zuidkust van Schouwen gestart met een enthousiast clubje vrijwilligers. De vrijwilligers werken mee in het beheer en verzorgen excursies. We zijn dus erg blij dat we straks een kleine vrijwilligershonk hebben aan de Levensstrijdweg."