Raadsel bombardement Middelburg niet opgelost (video)

Middelburgers weten nog altijd niet wie erverantwoordelijk is voor de grote brand in hun woonplaatsop 17 mei 1940. Op die dag werd het centrum van Middelburg verwoest. Een onafhankelijke commissie moest uitsluitsel geven na een jarenlange discussie over deze gebeurtenis.

Waren het de Duitsers of de Fransen?
De gemeente Middelburg heeft het Nederlands Instituut voor Militaire Historie (NIMH) vorige zomer gevraagd om de bestaande onderzoeken naar de oorzaak van de verwoesting van Middelburg aan het begin van de Tweede Wereldoorlog van Peter Sijnke en Ton Goossens onder de loep te nemen.

Lijnrecht tegenover elkaar
Beide heren schreven een boek over de gebeurtenis. Maar de twee historici staan lijnrecht tegenover elkaar in hun opvatting over wie er precies verantwoordelijk is voor de verwoesting. 

Geen sluitende bewijzen
Volgens de Middelburgse historicus Peter Sijnke is het waarschijnlijk dat het Duitse granaten en vliegtuigbommen zijn geweest, maar hij sluit niet uit dat er ook Franse granaten voor de verwoesting hebben gezorgd. Ton Goossens, eveneens uit Middelburg, beweert dat het enkel de Fransen waren. Beide heren kunnen geen sluitende bewijzen op tafel leggen die hun theorieën onderbouwen. 

Meerdere oorzaken
Ook de commissie kan niet met zekerheid zeggen wat de verwoesting veroorzaakt heeft. Ze erkent dat er meerdere oorzaken zijn geweest die tot de brand hebben geleid maar kan ook niet met duidelijkheid zeggen in welke mate wie wat heeft afgevuurd. Volgens de onderzoekscommissie is het aannemelijk dat het voornamelijk de Duitsers zijn geweest, maar het kan dus niet bewezen worden.

Waarheid boven tafel
Om de exacte oorzaak te achterhalen en dus de waarheid boven tafel te krijgen zou er nog onderzoek kunnen worden gedaan in archieven in Moskou of in de archieven van de Franse luchtmacht in Vincennes. Maar dat is kostbaar, ingewikkeld en tijdrovend.

Brand van Middelburg
Tot die tijd beveelt het NIMH in het onderzoeksrapport aan om de gebeurtenissen van 17 mei 1940 niet meer te omschrijven als bombardement maar als 'de brand van Middelburg'. "De naam verwijst dan naar het zichtbare en onbetwiste resultaat van de gebeurtenissen." Wat betreft de oorzaak van de brand adviseert het instituut om dat te omschrijven als: "oorlogshandelingen of oorlogsgeweld." Op die manier kan er een einde komen aan het twisten en discussiëren of het nu de Duitsers of de Fransen waren. 

Lees ook: 
http://www.omroepzeeland.nl/nieuws/bombardement-mi...
http://www.omroepzeeland.nl/nieuws/2012-12-27/332696/fransen-beschoten-middelburg-1940#.WBdmTC3hCUk

51.49877,3.6105908

Deel dit artikel:

Reageren