Populariteit cremeren blijft achter in Zeeland (video)

Zeeuwen kiezen minder vaak voor een crematie dan andere Nederlanders. Landelijk kiest 63 procent van de mensen voorcremeren, in Zeeland is dat zo'n 50 procent.

Hoeveel mensen kiezen voor crematie? (foto: OZ)

Grote verschillen
De verschillen in onze provincie zijn groot. In Hulst wordt 69 procent van de overledenen gecremeerd. In Veere, Tholen en Kapelle kiest maar 25 procent voor een crematie. Vlissingen, Noord-Beveland en Borsele konden geen gegevens aanleveren. 

Behoudende christelijke kringen 
Die grote verschillen hebben alles te maken met het feit dat in behoudende christelijke kringen begraven een sterke voorkeur heeft. Dick Westerneng, predikant in 's-Gravenpolder en Baarland beaamt dat. "Daar waar de rechterflank van de gereformeerde gezindte sterk vertegenwoordigd is, wordt weinig gecremeerd."

Uitvaarten met crematie
Toch kiezen ook steeds meer gelovige mensen voor cremeren. Westerneng merkt dat ook. "Met regelmaat word ik gevraagd bij uitvaarten waar iemand wordt gecremeerd. De meeste kerken werken mee aan crematie-uitvaarten uit pastorale overwegingen, al heeft begraven de voorkeur." 

Familietradities
Naast geloofsredenen, spelen ook familietradities een rol. Als de hele familie op de dorpsbegraafplaats ligt, is het vrij vanzelfsprekend dat dit ritueel zich herhaalt. Ook speelt mee dat we in Zeeland maar twee crematoria hebben: in Middelburg en Terneuzen.

Nieuw crematorium
Sommige Zeeuwen moeten dus een stuk rijden om zich te kunnen laten cremeren. Overigens komt er een derde crematorium bij in onze provincie. In maart 2017 start de bouw aan de Nansenbaan in Goes. Begin 2018 moet het crematorium klaar zijn. 

(foto: omroep zeeland)

Concurrentie
Uitvaartverzorger Dela verwacht in het eerste jaar 500 crematies uit te voeren, oplopend in de komende tien jaar naar 750 per jaar. Het crematorium Middelburg ziet de komst van een crematorium in Goes als concurrentie. Jaarlijks zijn er zo'n 300 crematies vanaf de Bevelanden. Voor Terneuzen geldt dat niet, zo laat Adrienne Klein van het crematorium weten. 

51.4648993,3.5963043

Deel dit artikel:

Reageren