'Eigenaren Waterdunen gediscrimineerd'

MIDDELBURG - De provincie betaalt voor het recreatie- en kustversterkingsplan Waterdunen maximaal 8,06 euro per vierkante meter. Waterschap Scheldestromen heeft onlangs het bod op grond voor het  Walcherse project Nolle-Westduin verhoogd van € 6,60 naar € 9,- per m2. 

Onteigend

In Nolle-Westduin moet door het Waterschap Scheldestromen grond worden onteigend voor natuurcompensatie vanwege boskap. Volgens de PvZ is het bod aan de grondeigenaren van het Nolle-Westduin verhoogd met het economische motief van “de ligging tegen de duinen en de directe nabijheid van de stad Vlissingen”.

Onbegrijpelijk

PvZ-fractievoorzitter Johan Robesin snapt daar niets van. Zijn partij heeft voor de grondeigenaren van Waterdunen eenzelfde economische status proberen te krijgen. “Waterdunen is gekoppeld aan de kustversterking en is door de provincie bedoeld als een hoogwaardige, krachtige economische impuls voor de hele West-Zeeuws-Vlaamse regio. Die grond heeft dus een veel grotere niet-agrarische meerwaarde dan in Nolle-Westduin en wordt daarom tegen een veel te lage prijs aangeboden." 

Goedkoop

Provincie zegt zich te beroepen op de Nota Grondbeleid, maar volgens Robesin is die houding louter en alleen bedoeld om de grond zo goedkoop mogelijk in handen te krijgen.