Robesin: Geen ruzie meer in Partij voor Zeeland

OOST-SOUBURG -
De leden van de Partij voor Zeeland komen maandag 6 februari bijeen om zich uit te spreken over de voorgedragen oplossing van het conflict. De leden hebben het laatste woord.

Tweede keer

Het is overigens niet voor het eerst dat er binnen de PvZ een machtsstrijd ontstaat over het optreden van Robesin. Eerder ging bestuurslid Lou Waterman Kraan al voor met dezelfde kritiek.