Allerzielen ook in Zeeland volop gevierd

KWADENDAMME -
Allerzielen is de dag na Allerheiligen, waarop volgens rooms-katholieke traditie overleden familieleden en vrienden worden herdacht. Met Allerzielen worden in het bijzonder de overledenen herdacht die in het afgelopen jaar zijn overledenen. Daarnaast worden natuurlijk ook alle andere dierbaren herdacht.

Kaars

De nabestaanden plaatsen bloemen op het graf en in de avonduren wordt een mis gehouden in de kerk. Daar kunnen de mensen dan een kaars aansteken en worden vaak de namen genoemd van de overledenen.

Kruisje

In de katholieke kerk is het gebruikelijk, dat bij overlijden van een parochiaan er een kruisje wordt opgehangen met daarop de naam van de overledenen. In veel parochies komt de familie tijdens de eerstvolgende allerzielen naar de mis om het kruisje in ontvangst te nemen.