SP Tholen teleurgesteld in gemeentebestuur

THOLEN -
Volgens het gemeentebestuur van Tholen gaat het om een advies van de Onderwijsraad en het is nog geen kabinetsbesluit. Half februari kwam de Onderwijsraad met een voorstel om het minimum aantal leerlingen op te trekken van 23 naar 100 per school.

Reacties

In Zeeland zorgde het advies voor veel reacties. In Tholen zou het doorvoeren van het advies betekenen dat de helft van de huidige Thoolse basisscholen zouden verdwijnen. Met de brandbrief wilde de SP in Tholen het Kabinet alvast wijzen op de 'desateuze gevolgen' van het advies.

Brandbrief

Naast in Tholen hebben SP-fracties in Terneuzen en Hulst eenzelfde verzoek bij hun gemeentebestuur gelegd. Hulst heeft inmiddels besloten om wel zo'n brandbrief naar het Kabinet te sturen.