Binnendijkse kweek van vis blijft beperkt

KRUININGEN - Daarom blijft de aquacultuur nog beperkt, met name als neventak bij agrarische bedrijven.

Binnendijkse aquacultuur

De open bassins mogen maximaal drie hectare groot zijn. Als de binnendijkse aquacultuur in de toekomst sterk groeit, kunnen de kweekbassins worden geconcentreerd in één gebied in de omgeving van Yerseke, om verrommeling van het landschap te voorkomen.