Aanvraag vergunning Borssele 2 uitgesteld

Aanvraag vergunning Borssele 2 uitgesteld
De directie van het bedrijf wil meer zekerheid van de overheid, zodat ze partners kan overhalen om te investeren. Dat gaat dan om energiebedrijven als het Franse EDF en het Duitse RWE. Delta kan een kerncentrale niet volledig zelf financieren.

Aandeelhouders

Het was de bedoeling dat Delta haar aandeelhouders, met name de provincie Zeeland die de helft van de aandelen heeft, op 22 december zou vragen om 60 miljoen te mogen investeren om de vergunning aan te vragen. Die vraag wordt uitgesteld naar juni volgend jaar.

Reactie Van Beveren

Gedeputeerde Kees van Beveren, namens de provincie Zeeland aandeelhouder van Delta, via een woordvoerster: ,,We zijn verrast door de brief die we donderdagmiddag van Delta kregen over dit besluit. De gedeputeerde heeft de Statenleden geïnformeerd dat hij vrijdag geen standpunt van hen meer nodig heeft. Inhoudelijk kan hij nog niet reageren, omdat hij nog niet weet wat de consequenties en de details zijn.''
Reactie Borssele 2 Nee
Actiegroep Borssele-2 Nee is blij met het uitstel van de vergunningaanvraag. Zij noemt het voorstel van Delta niet goed voorbereid. Ondanks het uitstel wordt op de dag dat de aandeelhouders over het voorstel zouden vergaderen, 22 december, toch actie gevoerd tegen de komst van een tweede kerncentrale. Bij het hoofdkantoor van Delta in Middelburg worden dan 100.000 handtekeningen in de vorm van kerstkaarten overhandigd aan de aandeelhouders van Delta.

Verklaring

De directie van energiebedrijf Delta wil het besluit niet verder toelichten.Op de website van Delta staat de volgende verklaring:
"De directie van DELTA heeft in overleg met de Raad van Commissarissen vandaag besloten het voorstel ter besluitvorming van het voorbereidingstraject voor de tweede kerncentrale terug te trekken van de agenda van de Algemene vergadering van Aandeelhouders van 22 december.
DELTA wil meer tijd om de vragen ten aanzien van de businesscase, het Nederlandse investeringsklimaat en de partnering nader te beantwoorden. In de komende 6 maanden zal DELTA daarom het projectplan verder uitwerken, de verschillende milestones specificeren, in gesprek gaan met de overheid over het investeringsklimaat en verschillende partnerships nader onderzoeken. Want zonder partner geen project. In juni verwacht DELTA een nieuw voorstel te kunnen aanbieden aan de Algemene vergadering van Aandeelhouders."