Het gaat heel slecht met leefgebieden van planten en dieren

De Westerschelde is een van de veertien gebieden in Nederland op de Europese lijst van bedreigde leefgebieden voor planten en dieren. De Europese Commissie heeft voor het eerst een dergelijke lijst laten opstellen.

Leefgebieden (foto: OZ)

Het gaat slecht
De zogenoemde Rode Lijst is tot stand gekomen na een internationale studie waaraan 300 experts drie jaar hebben gewerkt. Hun conclusie is dat het over het algemeen gesproken slecht gaat met habitats, leefgebieden voor planten en dieren. Belangrijke bedreigingen zijn onder meer intensieve landbouw, verstedelijking en milieuvervuiling. 

Lichtpuntje
In Nederland zijn er vooral zorgen om getijderivieren (Westerschelde, Eems), maar ook om rietmoerassen, hoogvenen en zandverstuivingen. Duinen vormen volgens de onderzoekers een lichtpuntje. Daarmee gaat het wel goed in Nederland, maar niet in de rest van Europa

Op de rode lijst
Rode Lijsten zijn al eerder opgesteld voor vogels, amfibiën, mossen, bijen, dagvlinders, reptielen en paddestoelen. Plaatsing op zo'n lijst betekent doorgaans dat er maatregelen volgen om bedreigde soorten te beschermen.

Deze week
De rapporten van de groep experts worden deze week gepubliceerd.

51.3625383,3.8549273

Deel dit artikel:

Reageren