Subsidie voor De Beweegtuin en Fort Ellewoutsdijk

MIDDELBURG - Zo gaat er geld naar De Beweegtuin voor bewoners en personeel van verzorgingshuis Ter Reede in Vlissingen. De Vereniging Natuurmonument krijgt subsidie om Fort Ellewoutsdijk beter toegankelijk te maken voor mensen met een handicap.
Vlissingen, Nederland
Instellingen kunnen twee keer per jaar om subsidie vragen voor dit soort projecten. In de eerste helft van dit jaar zijn 23 aanvragen ingediend en daarvan hebben er 18 subsidie gekregen.