Geen verbod op uitzaaien buitenlandse mossels in Oosterschelde

DEN HAAG - De Faunabescherming vreest dat met het buitenlandse broedmateriaal nieuwe dieren- en plantensoorten in de Oosterschelde terechtkomen en daar ziektes veroorzaken of bestaande flora en fauna verdringen.

Vergunning

Maar de Raad van State vindt dat het Rijk terecht vergunningen heeft verleend aan de Vereniging van Importeurs van Schelpdieren, waarin de Zeeuwse mosselbedrijven zijn verenigd.

Herkomst

Mosselen uit Britse, Ierse en Zweedse wateren mogen alleen worden uitgezaaid in de Oosterschelde na uitgebreid onderzoek in de gebieden van herkomst. Bovendien heeft de overheid maatregelen genomen voor de mosselpercelen in de Oosterschelde, om te verhinderen dat exotische dieren- en plantensoorten het natuurgebied aantasten.