Stikstof verstikt Zeeuwse natuur (video)

Natuurherstel als gevolg van stikstofneerslag kost in Zeeland jaarlijks ruim drie miljoen euro. Op dit moment gaat er vijftig hectare natuur in de Meeuwenduinen op Schouwen op de schop om de oorspronkelijke begroeiing terug te brengen. Door stikstof gaansommige planten en struiken harder groeien waardoor kenmerkende planten- en diersoorten worden verdrongen.

Dikke humuslaag
Door teveel stikstof in de lucht ontstaat er woekering in natuurgebieden. Zo is er in de Meeuwenduinen een dikke humuslaag ontstaan, van soms wel twintig centimeter dik. Die zorgt ervoor dat bepaalde planten harder groeien dan normaal en dat er soorten bij komen waar dit natuurgebied niet op zit te wachten. 

Duinviooltje en velduil worden verdrongen
De Meeuwenduinen is van oorsprong een kaal duingebied. Nu zijn de duintoppen dichtgegroeid met struiken als meidoorn, duindoorn en de woekerstruik Amerikaans vogelkers. Dat dichtgroeien zorgt ervoor dat kenmerkende planten, zoals parnassia en het duinviooltje worden verdrongen. En ook vogels als de tapuit of velduil voelen zich meer thuis in een open duinlandschap met lagere bosjes en struiken. 

Herstelwerk Manteling
Het geld voor dit herstel komt van het Rijk, voor het PAS (Programmatische Aanpak Stikstof). Dit is een soort compensatieregeling om aan de ene kant de economie te kunnen laten doordraaien, en tegelijkertijd de schade die daardoor aan de natuur ontstaat terug te brengen. Het geld wordt, behalve voor herstelwerk, ook gebruikt om te onderzoeken of de maatregelen helpen. 

Natura-2000
Jaarlijks krijgt Zeeland 3,1 miljoen van het Rijk voor herstelmaatregelen in de Natura-2000 gebieden. Dat zijn beschermde gebieden waar bijzondere planten en dieren leven. Een van die gebieden is de Manteling op Walcheren. Daar starten later dit jaar ook grote herstelwerkzaamheden.

51.6779018,3.6947317

Deel dit artikel:

Reageren